مجاهد: قانون پیشین رسانه‌ها را مطالعه کردیم، نقصی نداشت

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که آنان قانون رسانه‌های همه‌گانی که در دولت پیشین تدوین شده بود، را مطالعه کرده‌اند و از نظر امارت اسلامی این قانون هیچ‎ نقصی ندارد. او این گفته‌ها را امروز در نشستی که از سوی کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان در کابل برگزار شده بود، بیان کرده است.