بررسی میزان نقش ورزش در زندگی جوانان

سلام‌وطندار برای بررسی این که چه شمار از جوانان در کنار دیگر فعالیت‌ها، ورزش نیز می‌کنند، یک نظرسنجی را در ۲۸ ولایت افغانستان میان ۷۵۱ جوان انجام داده است. یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که از هر شش جوان اشتراک‌کننده در این نظرسنجی، چهار تن آنان گفته اند که ورزش می‌کنند. به رویت این نظرسنجی، ۴۸۸ تن از جوانان که ۶۵ درصد جامعه‌ی آماری این نظرسنجی را تشکیل می‌دهند، گفته اند که ورزش می‌کنند.