قطر فردا میزبان نشست مهم سازمان ملل متحد در باره‌ی افغانستان است

در این نشست قرار است نمایندگان ویژه‌ی کشورها و سازمان‌های مختلف جهانی اشتراک کنند. امارت اسلامی، پیش از این اعلام کرده بود که از سوی سازمان ملل متحد برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شده؛ اما تا کنون روشن نشده است که آیا نماینده‌ای از امارت اسلامی در این نشست اشتراک خواهد کرد یا خیر.