شورای امنیت سازمان ملل امروز دربارۀ وضعیت افغانستان نشست برگزار می‌کند

یوناما، اعلام کرده که شورای امنیت این سازمان قرار است امروز نشستی را دربارۀ بررسی وضعیت افغانستان برگزار کند. یوناما گفته که این نشست قرار است ساعت ۷:۳۰ شب به وقت افغانستان آغاز شود و ریاست این نشست را یوناس گار استوره، نخست‌وزیر ناروی برعهده خواهد داشت.

نشست اسلو؛ زنان بر حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی تأکید می‌کنند

شماری از زنان  معترض در کابل می‌گویند که خواسته‌های اساسی آنان در نشست اسلو مطرح نشده است. به گفتۀ آنان، نمایندۀ زنان معترض در این نشست تأکید اساسی بر حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی زنان نداشته است. یکی از زنان معترض سخنرانی هدا خموش، نمایندۀ زنان معترض کابل در نشست اسلو را …