مجاهد: پس از تعامل جهان با ا.ا، به نارسایی‌های موجود در افغانستان رسیدگی خواهیم کرد

بر بنیاد گزارش‌ها، به تازگی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، در یک نشست در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از تلاش سازمان ملل متحد برای گسترش تعامل با حکومت سرپرست افغانستان پشتیبانی کرده ‌است.