نابغۀ ریاضی که سریع‌تر از ماشین حساب پاسخ می‌دهد

محمداشرف ۱۱ ساله، باشندۀ ولسوالی قوش‌تپۀ ولایت جوزجان و دانش‌آموز صنف چهارم مکتب می‌گوید در محلی که زنده‌گی می‌کند، به‌نام نابغۀ ریاضی مشهور است. محمداشرف که در چندین مسابقۀ درسی جایزه‌ها و تقدیرنامه‌هایی هم از سوی ادارۀ مکتب دریافت کرده است، ابراز امیدواری می‌کند که روزی بتواند در المپیاد ریاضی شرکت کند.