تکرار تراژدی موج اول کرونا محتمل است

منظرۀ شلوغ اماکن عمومی و بازارهای خریدوفروش در آستانۀ عید قربان و دید و بازدید مردم، در اذهان بسیاری تداعی‌کنندۀ جهش ویروس کرونا، اوج‌گیری بیماری و تکرار تراژدی پس از عید فطر است.