ریاست ترافیک: تا کنون ۹۰۰ موترسایکل بدون مدرک را از کابل گردآوری کرده‌ایم

مسئولان در ریاست عمومی پلیس ترافیک وزارت امور داخله، می‌گویند که سه روز پیش، روند گردآوری موترسایکل‌های بدون مدرک را آغاز و تا کنون ۹۰۰ موترسایکل بدون مدرک را از شهر کابل گردآوری کرده اند و به شهرک پلیس منتقل شده است.