بیش از ۳۰۰۰ کیلوگرام مواد مخدر جامد و بیش از ۲۲ هزار لیتر مواد مخدر مایع در کابل حریق شد

مسئولان در وزارت امور داخله‌ی حکومت سرپرست، می‌گویند که بیش از ۳۰۰۰ کیلوگرام مواد مخدر جامد و هم‌چنان ۲۲ هزار و ۵۱۳ لیتر مواد مخدر مایع را، امروز (سه‌شنبه، ۴ ثور) در برنامه‌ای در ولسوالی ده‌سبز کابل حریق و نابود کرده اند.