روسیه: به‌رسمیت‌شناسی ا.ا به تشکیل حکومت فراگیر بستگی دارد

میخاییل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه‌ی روسیه، در اظهاراتی تأکید کرده است که به‌رسمیت‌شناسی امارت اسلامی به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان بستگی دارد و مسکو تا زمانی که حکومت فراگیر در این کشور تشکیل نشود، امارت اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت.