صالح: موترهای بی‌اسناد مصادره می‌شود

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری که به گونۀ موقت مدیریت امنیت شهر کابل را به دوش گرفته است می‌گوید، امنیت واقعی و روانی را به کابل بر می‌گرداند. او می‌گوید، مجرم دو انتخاب دارد، «عقب میله زندان یا آدم شدن».