سازمان همکاری اسلامی: بر پشتیبانی خود از افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و فراگیر تأکید می‌کنیم

در قطع‌نامه‌ی این سازمان، در باره‌ی افغانستان آمده ‌است: «بر پشتیبانی خود از افغانستان صلح‌آمیز، باثبات، مرفه و فراگیر تأکید می‌کنیم. ما هم‌چنین بر نیاز به تلاش بیش‌تر برای رسیدگی به چالش‌های مرتبط با گروه‌های قومی، تروریزم، مواد مخدر و جنبه‌های اجتماعی برای حکومت فراگیر جهت دست‌یابی به ثبات پایدار، تأکید می‌کنیم.»