متقاعدان نظامی از پرداخت‌نشدن حقوق‌شان نگران‌اند

شماری از متقاعدان نظامی در گفت‌وگو با سلام‌وطندار از پرداخت‌نشدن حقوق‌شان از سوی حکومت امارت اسلامی ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که اگر حقوق‌شان پرداخت نشود، نمی‌توانند زنده‌گی‌شان را به‌طور عادی پیش ببرند. آنان می‌افزایند که‌ با روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان، در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند و نگران پرداخت‌نشدن حقوق‌شان‌اند.