یافته‌های یک نظرسنجی: ۹۴ درصد شهروندان افغانستان در رنج به‌سر می‌برند

یافته‌های یک نظرسنجی تازه‌ که توسط مؤسسۀ نظرسنجی آمریکایی «گالوپ» انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش فقر در افغانستان، شهروندان این کشور را در شرایطی قرار داده است که ۹۴ درصد آنان، وضعیت زنده‌گی‌شان را رنج می‌پندارند.