گشایش اتحادیه‌ی لبنیات‌فروشان در هرات؛ لبنیات‌فروشان: به پشتیبانی نیاز داریم

شماری از دام‌داران و لبنیات‌فروشان در هرات، از گشایش اتحادیه‌ی لبنیات‌فروشان در این ولایت، خوش‌حال اند و می‌گویند که پس از آغاز کار این اتحادیه، سهولت‌هایی به آن‌ها فراهم شده و در بخش پروسس شیر، بهداشت لبنیات و بازار، آگاهی دریافت کرده اند. محمدسلیم، یک تن از لبنیات‌فروشان، می‌گوید که این اتحادیه‌، … در میان خواهد گذاشت.