باشنده‌گان پایتخت از قطع غیرمنظم برق شاکی‌اند

شماری از باشنده‌گان پایتخت از قطع غیرمنظم برق شاکی‌اند و می‌گویند که در این اواخر پرچاوی نامنظم برق افزایش یافته است و مردم نمی‌دانند چه وقت برق دارند و چه وقت ندارند. آنان می‌افزایند، گاهی اتفاق افتاده است که دو روز هم برق نداشته‌اند.