افغانستان به نخستین بار محمولۀ کاغذ سفید به قزاقستان صادر کرد

وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی گفته که افغانستان به نخستین بار کاغذ سفید به قزاقستان صادر کرده است. این وزارت امروز به نقل از اتاق صنایع و معادن افغانستان در توییترش نوشته که نخستین کاروان تولیدات «گروپ کمپنی‌های بهیر» به قزاقستان صادر شده است.

اعتراضات به افزایش بهای نفت در قزاقستان؛ رئیس‌جمهور حالت اضطراری اعلام کرد

اعتراضات گسترده در واکنش به افزایش بهای مواد سوختی در قزاقستان، سبب شد که رئیس‌جمهور این کشور حالت اضطراری اعلام کند. این اعتراضات روز گذشته، پس از آن شکل گرفت که مقام‌های این کشور سقف بهای گاز نفتی مایع را که برای سوخت وسایط نقلیه استفاده می‌شود را حذف کنند.

قزاقستان در بخش‌های صنعت، تجارت و آموزش با افغانستان هم‌کاری می‌کند

وزیر صنعت و تجارت قزاقستان امروز در رأس یک هیأت به کابل آمده و با مقام‌های وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان دیدار کرده است. وزیر صنعت و تجارت قزاقستان می‌گوید که کشورش در تمام زمینه‌ها از جمله بازرگانی با افغانستان هم‌کاری می‌کند.