غنی با پیشنهاد طرح برگزاری انتخابات در تلاش قانع ساختن آمریکایی‌هاست

شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که رئیس جمهور غنی با پیش‌کردن طرح برگزاری انتخابات در شش ماه آینده در تلاش خرید زمان است.
آنان می‌گویند، آقای غنی با بازی‌های زمانی می‌خواهد آمریکا را متقاعد کند که او را از حکومت موقت کنار نگذارد.