فقر و معلولیت؛ اعضای نابینای یک خانواده در دایکندی در خطر مرگ قرار دارند

در منطقۀ «سر نیلی» از مربوطات شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی یک خانوادۀ شش نفره زنده‌گی می‌کند که ۵ عضو آن به‌شمول مرد خانواده دچار معلولیت نابینایی‌اند. تنها مادر ۳۷ سالۀ این خانواده که «طیبه» نام دارد معلولیت بینایی ندارد، اما او به بیماری درد کمر دچار است.