فعالان سیاسی-مدنی و خانواده‌های قربانیان جنگ در افغانستان خواستار پرداخت غرامت شدند

شماری از فعالان سیاسی-مدنی که در این نشست حضور داشتند، نیز از کشورهای دخیل در جنگ‌های چهار دهه‌ی اخیر در افغانستان به ویژه از امریکا و هم‌پیمانانش خواستار پرداخت غرامت جنگی برای قربانیان جنگ‌های دو دهه‌ی اخیر شده اند.