فرمانده امنیۀ فاریاب: مقابله با امارت اسلامی خطر خروج از اسلام را دارد

مولوی نیک‌محمد حذیفه، فرمانده امنیۀ فاریاب گفته است که «امارت اسلامی افغانستان، یک نظام مقدس الهی‌ست.» به گفتۀ او، قانون این نظام، قرآن و سنت و پرچم آن پرچم «الله» و «رسول» است و از همین سبب «سروپنجه‌رفتن» با این نظام، خطر خروج از اسلام را دارد.