شهروندان از فرسودگی بیش از اندازه‌ی پول افغانی شکایت دارند

شماری از شهروندان با شکایت از فرسودگی بیش‌ از اندازه‌ی پول افغانی، می‌گویند که این وضعیت، آن‌ها را در دادوستدهای روزانه با مشکل‌ روبه‌رو کرده است. شهنواز، یکی از دکان‌داران در شهرنو کابل، با شکایت از زیادشدن پول‌های فرسوده در بازار، می‌گوید‌ که این روزها در خریدوفروش روزانه، همواره با مشتری‌هایش به دردسر می‌افتد.