ا.ا گزارش اخیر «فارین‌ پالیسی» و پشتیبانی از القاعده در افغانستان را تکذیب کرد

دو روز پیش، نشریه‌ی «فارین‌ پالیسی»، در یک گزارش تحقیقی مدعی شد که پشتیبانی‌های امارت اسلامی از گروه القاعده در افغانستان، ادامه دارد. در این گزارش که فارین پالیسی مدعی شده آن را از اطلاعات محرمانه‌ی دیپلماتیک تهیه کرده‌، گفته شده که امارت اسلامی به اعضای القاعده در افغانستان امکاناتی را مهیا کرده‌ است.