نخستین فارم «تحقیقات زراعتی» میوه‌ها در بدخشان ایجاد شد

نصرت‌الله طلحه، رییس عمومی انستیتیوت تحقیقات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در نشستی در بدخشان می‌گوید که با ایجاد این فارم «تحقیقات زراعتی» میوه‌ها در این ولایت، سهولت‌های لازم برای باغ‌داران در بدخشان فراهم خواهد شد.