۹۸ درصد شهروندان افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند

برنامۀ جهانی غذا اعلام کرده است که ۹۸ درصد از شهروندان افغانستان به غذای کافی دست‌رسی ندارند و از هر ۱۰ خانواده، هفت خانواده غذای مورد نیازشان را وام می‌گیرند. مری الن مک‌گروتی، نمایندۀ برنامۀ جهانی غذا در افغانستان، روز گذشته در یک نشست خبری‌ از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که این کشور با بحران بی‌پیشینۀ اقتصادی روبه‌روست.