مجاهد: تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت‌های کاری در افغانستان جریان دارد

سازمان بین‌المللی مهاجرت، روز گذشته (چهارشنبه‌، ۸ حمل) با پخش بیانیه‌ا‌ی در حساب کاربری اکس خود، گفته که از ۲۰۲۱ تا کنون به ویژه با بازگشت مهاجران، منابع درآمدزایی بیش‌تر شهروندان افغانستان، کاهش یافته یا از بین رفته است.