سینماگران در بلخ: اگر حکومت از ما پشتیبانی کند، می‌توانیم با جهان رقابت کنیم

شماری از سینماگران در بلخ، می‌گویند که در بیش از دو سال گذشته، صنعت سینما در این ولایت، از رونق افتاده است. آن‌ها، می‌افزایند که اگر حکومت سرپرست از آن‌ها پشتیبانی کند، می‌توانند در عرصه‌ی صنعت سینما با جهان رقابت کنند.