سویس ۱.۹ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

دفتر هم‌آهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان، اعلام کرده که سویس یک میلیون و ۹۰۰ هزار دالر به صندوق انسان‌دوستانه‌ی افغانستان کمک کرده است.
پیش از این دفتر هم‌آهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد، گفته بود که این نهاد برای کمک‌رسانی به نیازمندان در افغانستان در زمستان پیش‌رو، با کم‌بود شدید بودجه روبه‌رو است.