وزارت دفاع ادعای طرح‌ریزی حمله بر شهروندان چین از افغانستان را رد کرد

وزارت دفاع ملی حکومت سرپرست، ادعای طرح‌ریزی حمله بر شهروندان چین از خاک افغانستان را، غیرمسئولانه و دور از واقعیت دانسته است. عنایت‌الله خوارزمی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی، گفته است که امارت اسلامی‌ گرفتن انگشت انتقاد به سوی افغانستان در برابر چنین رویدادها را، تلاشی ناکام به هدف تحریف حقایق می‌داند و رد می‌کند.