شهردار شبرغان: با محتکران مواد اولیه برخورد قانونی می‌شود

ده‌ها تن از عالمان دین جوزجان در نشستی که در ریاست شورای علمای این ولایت برای مبارزه با احتکار راه‌اندازی شده بود، می‌گویند که باید جلو احتکار گرفته شود. به گفتۀ آنان، جلو ادامۀ این وضعیت و دلیل آوردن دالر برای خریدوفروش مواد اولیه باید گرفته شود و کسانی که برخلاف مقررات وضع‌شده حرکت کنند، باید مجازات شوند.