خبرنگاران زن: اجازه‌ی شرکت در برخی از نشست‌های خبری را نداریم

شماری از خبرنگاران زن، از اجازه‌نیافتن به برخی از نشست‌های خبری انتقاد می‌کنند و می‌گویند که وضع محدودیت‌ها در برابر آنان، تأثیر منفی بر کار شان گذاشته و سبب دل‌سردی آنان از کار خبرنگاری شده است. فرحناز فریبرز، خبرنگار در یکی از رسانه‌های تصویری، می‌گوید که بارها برای شرکت در نشست‌های خبری دعوت شده است.