پرده‌ی افتاده‌ی سینما؛ در دو سال گذشته تنها سه فیلم تولید شده است

سینماگران و فیلم‌سازان در افغانستان، می‌گویند که پس از دگرگونی سیاسی-اجتماعی پسین، دست‌آوردهای این صنعت از میان رفته و آینده‌ی تاریکی برای آن‌ها رقم خورده است. شماری از تولیدکنندگان فیلم و سریال در کابل، می‌گویند که سینما و تولید فیلم در افغانستان در نزدیک به دو سال گذشته، به فراموشی سپرده شده؛ نه دستورکار مشخصی برای این صنعت در نظر گرفته شده و نه بودجه‌‌ای ‌به آن اختصاص یافته است.