برنامه‌ی جهانی غذا: برای ادامه‌ی فعالیت در افغانستان به ۶۵۷ میلیون دالر نیاز داریم

برنامه‌ی جهانی غذایی سازمان ملل متحد در افغانستان، اعلام کرده که برای ادامه‌ی فعالیتش در شش ماه آینده در این کشور به ۶۵۷ میلیون دالر نیاز فوری دارد. این نهاد، با پخش گزارشی گفته است در سال روان میلادی ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار شهروندان افغانستان به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند.