ادعای سناتور امریکایی مبنی بر دست‌برد به کمک‌های انسان‌دوستانه؛ امارت اسلامی رد کرد

یک روز پس از ادعای یک سناتور امریکایی مبنی بر سوء‌استفاده‌ی امارت اسلامی از کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان، مسئولان در وزارت اقتصاد حکومت سرپرست می‌گویند که اداره‌های حکومتی هیچ گونه دخالتی در روند توزیع کمک‌های انسان‌دوستانه به نیازمندان ندارند.