تولید کارخانه‌ی سمنت جبل‌السراج بیش از دو برابر افزایش یافته است

محمدصابر حمزه، رییس کارخانه‌ی تولید سمنت جبل‌السراج، به سلام‌وطندار می‌گوید که در ظرفیت تولید این کارخانه از ۲۰ تن در یک شبانه‌روز، به ۷۰ تن افزایش یافته است.

به گفته‌ی او، نزدیک به ۱۶۵ کارمند فنی و عادی در دو وعده‌ی کاری در این کارخانه‌ مصروف کار اند.

رییس کارخانه‌ی تولید سمنت جبل‌السراج، از حکومت مرکزی و شرکت انکشاف ملی، می‌خواهد که ظرفیت تولید این کارخانه را بایستی به سه هزار و  ۵۰۰ تن در شبانه‌روز افزایش دهند؛ زیرا نیروی فنی و مواد خام مورد نیاز، به آسانی قابل دست‌رس است.