با سردشدن هوا شمار کودکان مبتلا به بیماری‌های فصلی در هلمند افزایش یافته است

شماری از باشندگان هلمند که برای درمان کودکان شان به شفاخانه‌ی ولایتی این ولایت مراجعه کرده اند، به سلام‌وطندار می‌گویند که با فرارسیدن زمستان، شمار کودکان مبتلا به بیماری‌های فصلی افزایش یافته است.

با سردشدن هوا بازار لیلامی‌فروشی در کندز پُررنگ‌تر شده است

این روزها با سردشدن هوا انبار لباس‌های لیلامی ‌و مستعمل با رنگ‌های مرغوب بر روی کراچی‌ها، دکان‌ها و سرای‌ها در رستۀ «نمک‌بازار» سابقۀ شهر کندز چشم هر بیننده را خیره می‌سازد. از یک‌سو رنگ‌های دلکش پوشاک‌ها و از سوی دیگر صدای فروشنده‌گان که هیجان در آن موج می‌زند، هر رهگذر را وا می‌دارد تا دمی ‌توقف کند و به جست‌وجوی لباس‌های دل‌خواهش بپردازد.