هلمند؛ طالبان با حمله بر یک سب استیشن برق محافظان و مهندسان آن را با خود برده‌اند

مسئولان محلی در هلمند می‌گویند، طالبان در دامۀ حملات‌شان در این ولایت در دوراهی هلمند-کندهار بر یک سب ا‌ستیشن برق حمله کرده‌اند. به گفتۀ او، طالبان محافظان، دو مهندس و شماری از افزارهای تخنیکی این سب‌ استیشن را با خود برده‌اند و برخی افزارهای آن را تخریب کرده‌اند.