طالبان تجهیزات سب استیشن برق کندهار-هلمند را به دلیل «دولتی» بودن غارت می‌کنند

مسئولان ریاست برق هلمند می‌گویند، طالبان بار دیگر دست به غارت تجهیزات باقی‌ماندۀ این سب ا‌ستیشن زده‌اند. این منطقه زیر ادارۀ طالبان قرار دارد. وحیدالله علیزی، رئیس برق هلمند می‌گوید، طالبان این تجهزات را به دلیل این‌که دولتی هستند، غارت می‌کنند.