خانۀ آزادی بیان: رسانه‌های افغانستان از آزادی کامل برخوردار نیستند

خانۀ آزادی بیان، با پخش اعلامیه‌یی گفته است که با روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان، رسانه‌ها به‌طور جدی آسیب دیده و با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو شده‌اند. در اعلامیۀ این نهاد آمده است که رسانه‌های افغانستان از آزادی کامل برخوردار نیستند و به‌طور سیستماتیک زیر سانسور قرار دارند.