یک پل به هزینه‌ی بیش از دو میلیون افغانی در پروان ساخته شد

یک پل به هزینه‌ی دو میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی در ولسوالی سیاه‌گرد پروان، ساخته شده است. عزیزالله عمر، فرمانده امنیه‌ی پروان، می‌گوید که هزینه‌ی ساخت پل، از سوی باشندگان این ولایت پرداخت شده است. به گفته‌ی او، این پل با ۲۰ متر درازا و ۴.۵ متر پهنا ساخته شده است.