برای ساخت بندهای برق آبی در کشور به موافقۀ پاکستان نیاز است

در ادامۀ برنامۀ «حساب‌دهی دولت به ملت»، شرکت برق‌رسانی افغانستان یا برشنا امروز (دوشنبه، سیزدهم دلو/بهمن) کارکرد یک‌ساله‌اش را همه‌گانی کرد. مسئولان این شرکت می‌گویند که ۷۷ درصد برق افغانستان وارداتی‌ست و تنها ۱۶ درصد برق کشور از منابع داخلی و بخش خصوصی کشور تأمین می‌شود.