زنان و خبرنگاران افغانستان در ۲۰۲۱ با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بودند

با توجه به این‌که زنان و خبرنگاران افغانستان سال‌های متمادی با مشکلات و چالش‌های بسیار روبه‌رو بودند؛ اما از حقوق کار و آموزش برخوردار بودند. در سال گذشتۀ میلادی (۲۰۲۱) زنان کشور در مشارکت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دولت پیشین نقش داشتند، اما با روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان نقش زنان در بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی کم‌رنگ شده است.