کاهش معاش کارمندان زن؛ «چه گونه با پنج هزار افغانی نیازهای خانواده‌ام را تأمین کنم»

به دنبال دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی در باره‌‌ی کاهش معاش کارمندان زن در اداره‌های دولتی، شماری از زنانی که در اداره‌های دولتی سرگرم کار اند، با نگرانی از کاهش معاش شان گفته اند که عملی‌شدن این طرح می‌تواند آنان را با خطر گرسنه‌ماندن روبه‌رو کند.