بانک جهانی: رکود اقتصادی در افغانستان تا ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت

بانک جهانی، روز شنبه، ۱ ثور، با پخش گزارش تازه‌اش در باره‌ی چشم‌انداز اقتصادی افغانستان در سال آینده‌ی میلادی، گفته که نبود رشد تولید ناخالص داخلی با کاهش کمک‌های خارجی سبب رکود اقتصادی در افغانستان شده است که تا ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت.