وزارت صحت از «روز ملی کارکنان صحی جامعه» گرامی‌داشت کرد

وزارت صحت عامه، روز پنج‌شنبه، ۱۶ قوس، در مراسمی از «روز ملی کارکنان صحی جامعه» در کابل گرامی‌داشت کرد. حبیب‌الله آخوندزاده، معین عرضه‌ی خدمات صحی این وزارت، در این مراسم می‌گوید که هم‌اکنون ۳۰ هزار کارکن صحی در مرکز و ولایت‌ها به گونه‌ی رضاکار سرگرم ارائه‌ی خدمات بهداشی به شهروندان اند که ۵۰ درصد آنان زنان هستند.