رهایی دو خبرنگار سازمان ملل از سوی امارت اسلامی؛ یوناما استقبال کرد

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، از رهایی دو خبرنگاری که با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان کار می‌کنند و توسط نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده بودند، استقبال کرده است.