آگاهان: رقابت‌ کشورهای شرق و غرب با یک‌دیگر بر نشست دوحه سایه افکنده بود

سازمان ملل متحد در جریان روزهای بیست‌ونهم و سی‌ام ماه دلو سال روان، دومین نشست در باره‌ی افغانستان را در دوحه، پایتخت قطر برگزار کرد. آگاهان با این که از برگزاری این نشست و ادامه‌ی این گونه نشست‌ها در باره‌ی افغانستان خوش‌بین هستند؛ اما تأکید می‌کنند که نشست دوحه با اختلاف دیدگاه‌ها و رقابت‌ کشورها با یک‌دیگر به ویژه رقابت کشورهای شرق و غرب در خصوص افغانستان هم‌راه بود.