رقابت‌های پهلوانی با اشتراک ۲۶۰ پهلوان در بادغیس آغاز شد

مسئولان محلی در بادغیس، می‌گویند که این رقابت‌ها میان ورزش‌کاران رشته‌ی پهلوانی ولایت‌های بادغیس و کندهار آغاز شده است. احمدجان حنظله، سخن‌گوی والی بادغیس، می‌گوید که این رقابت‌ها به دعوت آمریت ورزشی این ولایت در منطقه‌ی «پسته‌لق» ولسوالی آب‌کمری بادغیس آغاز شده است.

رقابت‌های پهلوانی با اشتراک ۸۰ تن در ولسوالی تیوره‌ی غور آغاز شد

مسئولان محلی در غور، می‌‌گویند که رقابت‌های پهلوانی به هدف رشد ورزش و شناسایی چهره‌های برتر میان ورزش‌کاران ولسوالی‌های تیوره و شهرک این ولایت، در ولسوالی تیوره آغاز شده است. محمد حماس، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ غور، می‌گوید که در این رقابت‌ها ۸۰ تن از ولسوالی‌های تیوره و شهرک شرکت کرده اند.