مهاجران افغان در پاکستان و ایران از رسیدگی‌نشدن به مشکلات شان شاکی اند

شماری از مهاجران افغان که در ایران و پاکستان به سر می‌برند، می‌گویند که بازداشت مهاجران از یک سو و نبود فرصت‌های شغلی مناسب و وضعیت بد اقتصادی از سوی دیگر، فضا را برای زندگی در این کشورها برای شان تنگ‌تر کرده و تا کنون کسی به وضعیت آنان رسیدگی نکرده است.