انفجار مهاجم انتحاری در برابر دفتر والی نیمروز؛ قانع: مهاجم از پا درآمد

وزارت امور داخله، وقوع انفجار در برابر دفتر والی نیمروز را تأیید کرده و گفته است که این انفجار ناشی از مواد منفجره‌ی هم‌راه یک مهاجم انتحاری بوده که پیش از رسیدن به هدف‌، شناسایی شد و از پا درآمد. عبدالمتین قانع، گفته است که این مهاجم انتحاری چاشت امروز قصد انفجار در مقام ولایت نیمروز را داشت.